Spreminjanje vrednosti valut

Valutni trg je mednarodna elektronska finančna borza namenjena trgovanju s različnimi valutami, v obliki standardnih valutnih parov. Valutni trgi nihajo, razmerje med posameznimi valutami je določeno glede na ponudbo in povpraševanje.Najbolj pomemben element pri trgovanju je upravljanje z denarjem ( money management ). Pravilno upravljanje z denarjem je pomembno, da natančno vemo koliko kapitala osnovne glavnice (v %), lahko izgubimo pri posameznem poslu in kako pravilno zaščitimo dobiček v primeru uspešnega posla.
Najpogostejša vprašanja pri Forexu so kako trgovati in kako postaviti pozicije in vedeti kdaj kupiti in v katero smer kupiti določeno valuto, da bo nastal dobiček. Morate vedeti, da Forex Trading ni to navadna trgovina, temveč vedno, v katero smer se boste obrnili – dolga ali kratka pozicija, kar je hkrati nakup ene valute s prodajo druge.

Pri Forex Tradingu morate upoštevati gibanje trendov valut. Pri tem so nam v pomoč razni indikatorji

-Temeljna-fundamentalna analiza, ekonomske novice so napomembnejši del Forex Tradinga. Po ekonomskih poročilih, posebno še tistih, ki so najbolj pomembne, splošnih ali za posamično državo, ponavadi začne valuta te države silovito gibati. Če je ekonomska novica pozitivna, se skoraj vedno začne valuta, države v kateri se je zgodila ta novica, krepiti. Če je ekonomska novica negativna, skoraj vedno začne valuta, države v kateri se je zgodila ta novica, slabeti.

Pri Forex Tradingu morate upoštevati gibanje trendov valut. Pri tem so nam v pomoč razni indikatorji

-Temeljna-fundamentalna analiza, ekonomske novice so napomembnejši del Forex Tradinga. Po ekonomskih poročilih, posebno še tistih, ki so najbolj pomembne, splošnih ali za posamično državo, ponavadi začne valuta te države silovito gibati. Če je ekonomska novica pozitivna, se skoraj vedno začne valuta, države v kateri se je zgodila ta novica, krepiti. Če je ekonomska novica negativna, skoraj vedno začne valuta, države v kateri se je zgodila ta novica, slabeti.

-Tehnična analiza je metoda s katero skušamo napovedati smer gibanja tečajev v prihodnosti na podlagi preteklih tržnih podatkov, med katerimi igrata najpomembnejšo vlogo cena finančnega instrumenta in promet v obdobju. Torej predvidevanje smeri tečaja na podlagi preteklega gibanja grafa, trenutnih trendov, matematičnih in statističnih zakonitosti.

-Cene dragih kovin in energentov, ki so vezane na dolar so lep pokazatelj vrednosti dolarja. Skoraj vedno je tako, da v Forex Tradingu z naraščanjem cen dragih kovin in energentov, pada dolar.

-Upoštevati je potrebno tudi poltično situacijo, kjer dominira valuta s katero trgujete. Prav tako imajo vpliv naravne katastrofe, večje nesreče, vojne okrog nafte ..